Sosyal Medya ile Markalaşma

Sosyal Medya ile Markalaşma
Günümüzde rekabetçi üstünlük, ürünlerin işlevsel, faydasal özelliklerinden daha çok marka adı ile şekillenmektedir. Markalar sundukları değerleri, vaatleri ve farklılık...

Günümüzde rekabetçi üstünlük, ürünlerin işlevsel, faydasal özelliklerinden daha çok marka adı ile şekillenmektedir. Markalar sundukları değerleri, vaatleri ve farklılık yaratan özellikleri ile tüketim tercihlerinde çok büyük bir etkiye sahiptir. Firmaların en değerli parçası olan Marka, onun benzer ürünler üreten firmalardan kolayca fark edilmesini sağlamaktadır. 
İşletmeler açısından ilişkisel pazarlamanın özünü oluşturan müşterilerle iletişim, özellikle internet ve diğer online ortamlar vasıtasıyla yeni fırsatlar sunmaktadır. İşletmeler online marka topluluklarına çeşitli sebeplerden dolayı daha spesifik olarak eğilmektedirler. İşletmeler sosyal medya ortamlarını markalaşma için kullanabilmekte ve şu uygulamalarda bulunabilmektedirler:

  • İşletmeler bu toplulukları markaları ve ürünleri hakkında müşterilerini bilgilendirmek amacıyla kullanmakta, böylece online topluluk üyelerinin davranışlarını etkileyebilmektedir.
  • Aktif katılım online topluluğun geliştirildiği markaya dönük sadakati artırabilmektedir.
  • Online topluluklardaki üyeliklerin ve katılımların bir yönü de ürün ve markaların kullanılması ve devam eden bir satın alma süreci olarak hedeflenmektedir.

İşletmeler sosyal medya topluluklarında müşterileri ile karşılıklı olarak iletişime geçerek müşterilerine tutundurma-tanıtım karmasının diğer unsurları ile sundukları marka vaadini, bütünleşik iletişimin gerekliliği olarak sunmaya çalışmaktadırlar. Sosyal medya topluluklarının başarısının olmazsa olmaz koşulu, üyelerinin aktif katılımının sağlanmasıdır. Sosyal veya online topluluklara üyelerin aktif katılım sağlaması, özellikle de bir markanın vaadini yönetilmesi açısından, topluluk üyeleri ile uzun dönemli bir ilişkinin kurulması gerekmektedir.
Markaların Sosyal medya uygulamalarına bakıldığında, örneğin “Hewlett Packard-HP” markasının Facebook uygulamasında 787.000 (Kasım 2011 tarihli) hayranı bulunmaktadır. Facebook uygulamasındaki en zengin sayfalardan bir tanesine “Coca-Cola” markası sahiptir. Coca-Cola sayfası zamanla Facebook’taki en gözde ürün sayfası oldu. Şu anda bu sayfanın 35.539.000 (Kasım 2011 tarihli) hayranı bulunmaktadır. Bu sayfa ile Coca-Cola;

  •          Oluşturulan zengin içeriği ile çok sayıda insana ulaşma imkânı bulmakta,
  •          Sosyal sorumluluk projeleri yürütebilmekte,
  •          Sponsor olunan organizasyonların sayfalarına erişim imkânı sunmakta,
  •          Etkinleri konusunda bilgi vermekte,
  •          Tartışma platformları oluşturmaktadır.

Sonuç olarak, sosyal medya topluluklarını; sosyal ağlar, multimedya paylaşım, profesyonel ağlar, bloglar, forumlar, mikro bloglar, anlık mesajlaşma ortamları, şikâyet ve öneri paylaşım ortamları, elektronik posta(e-mail) grupları şeklinde birçok ana başlıkta toplayabiliriz. Bu ortamlarda işletmeler, müşteri ilişkileri yönetimi açısından müşterilerini elde tutmak ve yeni müşteri elde etmek için stratejiler oluştururken ayrıca marka farkındalığı yaratmak, marka çağrışımları oluşturmak ve marka sadakati yaklaşımları uygulamak gibi stratejiler ile de kurumun somut ve soyut değer yönetimine katkı sağlamaktadırlar.

Tech Gözüyle

Teknoloji editörlerimizin güncel teknolojiler hakkında fikirlerini, gelecek için öngörülerini paylaştıkları ayrıca hayatımızda teknolojinin etkileşimi hakkında fikir yürüttükleri teknoloji kategorisidir.

Tech Apps

ios ve android platformlarında kullanılan uygulamalardan editörlerimiz tarafından değerlendirilip, kullanışlı bulunan uygulamalar paylaşılmaktadır.

Tech Çözüm

Hayatımızın vazgeçilmezi teknoloji ile başımız sıkıştığında akıla gelen çözüm merkezi. Nasıl yapılır? sorusunun cevap merkezi